Kan man beskära en rönn?

Jag ställde frågan på ett forum och fick ett långt svar. Tyvärr känns det inte lättare… Ska man behålla rönnarna och hoppas att de håller på att bli träd, ska man hoppas att de blir grönare nedtill nu när vi tagit ner en hel del träd runtomkring, eller ska man försöka glesa ur dem? Ser tyvärr bara risigt ut just nu och känns mer som buskage än som blivande träd. Ja, ja, frågan kvarstår trots ett uttömmande och vänligt svar:

Beskära rönn?
Hej, vi bygger på en skogstomt och har ett antal mindre rönnar som vi skulle vilja ha kvar. Problemet är att det bara finns blad i topparna, de är helt glesa nedtill. Kan man beskära rönn så att de tätar till sig nerifrån på något sätt?

Svar: Hejsan!
Delar av träd som inte får ljus brukar bli glesa. Kanske står rönnarna för tätt? Eller skuggas av andra höga träd? Träd som står trångt blir högsmala med en grön tufs överst, där bladen nås av det viktiga ljuset. De kommer inte att grena sig och bli fylliga om ni beskär de nedre grenarna, så länge de inte får ljus. Titta om det går att ta bort ljuskonkurrerande träd för att ge de träd som sparas möjlighet att utveckla vackrare bredare kronor, med blad även längre ner.

Väldigt unga träd har grenar nertill, men allt eftersom de växer släpper de nedre grenvåningarna och satsar på tillväxt upptill, bildar en krona. Tänk på att stammen växer inte nerifrån. Dvs de sidogrenar som finns på 1 meters höjd, kommer att vara kvar på samma höjd om 10 år, men betydligt grövre. Kanske håller era ”mindre rönnar” på att bli träd och bilda en krona?

Om de inte står trångt utan skuggar sig själv, kan ni glesa kronorna. Men gör detta utan att stympa huvudgrenar, lägg snitten vid grenkragar och försök bibehålla en naturlig form.
This entry was posted in Trädgård, Vårt eget husbygge. Bookmark the permalink.

Kommentera