Lärdomar från ett lösvirkesbygge

Nu när vårt hus börjar bli klart känns det som att man sammanfattar hela resan på något sätt. Framför allt är jag förundrad över hur mycket jag lärt mig under de senaste två åren. Jag har bland annat lärt mig:

 • Den långa processen för att stycka av mark, skriva servitut och söka strandskyddsdispens
 • Lagar och regler kring hur ett hus måste, bör och/eller ska utformas gällande säkerhet, handikappanpassning, brandskydd med mera i evighet
 • Att göra samtliga ritningar inför en bygglovsansökan
 • Hur man beräknar ventilationsflöden i ett hus beroende på väder och vind
 • Hur man gör en komplett energibalansberäkning inklusive beräkningar med antal personer som bor i huset, klimatskal och uppvärmning
 • Hur man kan lösa vatten- och avloppsfrågor mitt i ingenstans
 • En hel del om material som virke, isolering, fönster, betong mm
 • Hur en värmepanna fungerar och ska optimeras, hur en kakelugn sätts och hur regler kring skorstenar ser ut
 • Hur själva byggprocessen går till från skog till färdig villa
 • Hur oerhört byråkratiskt och ologiskt vårt samhällssystem är i vissa avseenden
 • Egenskaper hos olika färgtyper och en massa andra praktiska saker som jag inte kommer på just nu

Det är också så att jag lärt mig en hel del kanske mer oväntade saker, exempelvis:

 • Att man på två veckor kan förändra hela sin tillvaro: sälja sitt hus, byta skola för barnen, packa allt man äger, hyra ett hus och flytta
 • Att allt inte går att planera eller förutse
 • Att det VERKLIGEN lönar sig att jämföra priser (tack internet)
 • Att det nästan alltid går att få som man vill om man orkar ta okonventionella beslut och vägar, trots att andra säger att det inte går
 • Att det VERKLIGEN lönar sig att hitta leverantörer med bra service (tack Djurbergs i Söderköping)
 • Att våga lämna vissa beslut åt andra
 • Att det lönar sig att hålla koll på timmar och kronor
 • Att man kan bygga nytt billigare än det sägs genom att bland annat köpa vissa saker begagnat och göra saker på nya sätt, framför allt göra det själv
 • Att låta andras åsikter rinna av mig när jag tagit beslut som jag är trygg med, och att ibland ta kloka råd och tips med ett leende och därefter helt förkasta dem
 • Att jag har mer tålamod än många tror
 • Att man orkar mer om man bara tar en dag i taget och struntar i helheten
 • Att det är fullständigt naturligt att människor separerar när de bygger hus
 • Att livet har ett slut och det är oåterkalleligt
 • Att det är viktigt att njuta av livet, uppskatta varandra och försöka vara optimist och även här säkert lika mycket till som jag glömmer just nu

Det är verkligen en resa som vi sent ska glömma.

 

This entry was posted in Vårt eget husbygge. Bookmark the permalink.

Kommentera